قیمت گوشت مرغ مادر : زنده
استان
حداقل
حداکثر
تهران
200000
245000
قزوين
200000
245000
مازندران
200000
245000
گيلان
200000
245000
قیمت گوشت مرغ مادر : منجمد
استان
حداقل
حداکثر
تهران
360000
370000
قزوين
360000
370000
مازندران
360000
370000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته