قیمت گوشت مرغ مادر : زنده
استان
حداقل
حداکثر
تهران
97000
98000
قزوين
97000
98000
مازندران
97000
98000
گيلان
97000
98000
قیمت گوشت مرغ مادر : منجمد
استان
حداقل
حداکثر
تهران
135000
136000
قزوين
135000
136000
مازندران
135000
136000
نمودار قیمت در هفت روز گذشته