قیمت گوشت مرغ مادر : زنده
استان
حداقل
حداکثر
تهران
40000
41000
قزوين
40000
41000
مازندران
40000
41000
گيلان
40000
41000
قیمت گوشت مرغ مادر : منجمد
استان
حداقل
حداکثر
تهران
58000
58500
قزوين
58000
58500
مازندران
58000
58500
نمودار قیمت در هفت روز گذشته