قیمت کنجاله سویا : نابدانه
استان
حداقل
حداکثر
سمنان
199500
199600
قیمت کنجاله سویا : کلهر
استان
حداقل
حداکثر
بندر امام
192500
192600
کرمانشاه
197500
197600
نمودار قیمت در هفت روز گذشته