قیمت کنجاله سویا : نابدانه
استان
حداقل
حداکثر
سمنان
40600
40610
قیمت کنجاله سویا : پرک برزیل
استان
حداقل
حداکثر
بندر امام
34000
34100
قیمت کنجاله سویا : کلهر
استان
حداقل
حداکثر
بندر امام
35600
35700
کرمانشاه
38700
38800
نمودار قیمت در هفت روز گذشته