قیمت کنجاله سویا : نابدانه
استان
حداقل
حداکثر
سمنان
171910
171920
قیمت کنجاله سویا : کلهر
استان
حداقل
حداکثر
بندر امام
166500
166600
کرمانشاه
171910
171920
نمودار قیمت در هفت روز گذشته