قیمت کنجاله سویا : به پاک
استان
حداقل
حداکثر
مازندران
27000
27100
قیمت کنجاله سویا : نابدانه
استان
حداقل
حداکثر
سمنان
27000
27100
قیمت کنجاله سویا : پلت برزیلی
استان
حداقل
حداکثر
بندر امام
27000
27100
قیمت کنجاله سویا : کلهر
استان
حداقل
حداکثر
بندر امام
24700
24800
کرمانشاه
26700
26800
قیمت کنجاله سویا : گلبهار
استان
حداقل
حداکثر
اصفهان
27000
27100
نمودار قیمت در هفت روز گذشته