قیمت کنجاله سویا : نابدانه
استان
حداقل
حداکثر
سمنان
35700
35800
قیمت کنجاله سویا : کلهر
استان
حداقل
حداکثر
بندر امام
33000
33100
کرمانشاه
34700
34800
نمودار قیمت در هفت روز گذشته