انتشار در تلگرام

تولید کود ارگانیک


1.رشد تقاضا برای کودهای طبیعی و ارگانیک 
بازار کود ارگانیک از نظر حجم و تناژ با نرخ بالایی در جهان رو به رشد است و این رشد به دلیل عواملی نظیر توسعۀ کشاورزی ارگانیک، اهمیت به محیط زیست به صورت گسترده و در سراسر جهان، و رشد تقاضا برای محصولات ارگانیک در اروپا و شمال امریکا، همچنان ادامه دار است. یکی از اصلی ترین مواد اولیه در تولید کود ارگانیک کود حیوانی کمپوست شده است.

2.کود کمپوست شده چیست ؟ 
فضولات دام و طیور در صورتی که به درستی کمپوست شود می تواند منبع غنی کود ارگانیک باکیفیت گردد. 
کمپوست کردن یک فرایند طبیعی تجزیۀ ضایعات برگشت پذیر به طبیعت در شرایط هوازی است و نکتۀ حائز اهمیت در کمپوست کردن رعایت رطوبت، دمای مناسب، و اکسیژن کافی است.  
یک باور غلط در خصوص کمپوست سازی وجود دارد که ادعا دارد تمام فرایندهای تولید کود در فضای آزاد بوی بد به همراه دارد اما بایستی بدانید که این امر فقط در شرایط غیر هوازی رخ می دهد. 

3.اهمیت و نقش تکامل فرایند کودسازی 
چنانچه فرایند تولید کود حیوانی کامل انجام نشود منجر به مشکلات محیطی نظیر آلودگی آب های زیر زمینی، انتشار بوی بد و زننده، و هجوم مگس ها می گردد. به علاوه، این کود ممکن است حاوی پاتوژن ها و عوامل بیماریزایی باشد که به گیاه آسیب می زند و باکتری های مضر و خطرناکی مثل ای کولای و سالمونلا را منتشر کند. بنابراین تکمیل فرایند تولید کود حیوانی پیش از استعمال آن بعنوان کود از اهمیت زیادی برخوردار است. 

4.سیستم تولید کود کمپوست کوشین 
"کمپانی مهندسی کوشین" تأمین کنندۀ تجهیزات مرغداری در سر تا سر جهان است این تجهیزات شامل دستگاه تمام اتوماتیک کمپوست سازی است که انواع ضایعات قابل تجزیه (مانند فضولات دام و طیور و بقایای غذا) را به کود کمپوست با کیفیت تبدیل می سازد. 
برای کمپانی کوشین کیفیت کمپوست ها بسیار اهمیت دارد. در طول فرایند و با استفاده از تایمر، هوا و اکسیژن کافی در فواصل منظم به مواد رسانده می شود و دمای لازم به 65 تا 80 درجۀ سانتیگراد می رسد.