انتشار در تلگرام

حجم بی‌تدبیری‌ها برای دامداران از دولت گذشته تا الان ادامه دارد

نماینده مردم کاشمر،خلیل‌آباد ،بردسکن و کوهسرخ در مجلس مطرح کرد؛  ‏عدمِ برابری نهاده‌های دامی و قیمت تمام شده آن که گوشت و شیر باشد،کمر دامدار را می‌شکند.
جواد نیک بین نماینده مردم کاشمر،خلیل‌آباد ،بردسکن و کوهسرخ در مجلس و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در توئیتی نوشت:
حجم بی‌تدبیری‌هایی که برای  دامداران از دولت گذشته شروع شد هنوز هم ادامه دارد و جَنین را از شکمِ دامِ آبستن در می‌آورند و می‌کشند.
در حال حاضر طی ۸۰ روز یک  دام به اندازه قیمت خود هزینه دارد و این مسئله به هیچ عنوان برای دامداران به صرفه نیست.
 ‏عدمِ برابری نهاده‌های دامی و قیمت تمام شده آن که گوشت و شیر باشد، کمر دامدار را می‌شکند؛ دامداران رسانه ندارند که همگان صدای آنها را بشنوند.