انتشار در تلگرام

سرمایه در گردش صنعت دام و طیور بدون محدودیت تامین می‌شود

وزیر جهاد کشاورزی گفت: برای اجرای صحیح اصلاح یارانه کالاهای اساسی، سرمایه در گردش تولیدکنندگان صنعت دام و طیور بدون هیچ محدودیتی باید تامین و پرداخت شود.

«سید جواد ساداتی نژاد» در پی اجرای اصلاح نرخ ارز، افزود: سرمایه در گردش تولیدکنندگان دغدغه مهمی است که باید با بانک کشاورزی حل‌وفصل شود، البته واردکنندگانی مانند کارخانه‌های روغنی، کارخانه‌های لبنی و زنجیره‌های بزرگ اعتبار لازم را برای بانک‌ها دارند، اما این مهم باید به طور شفاف و مشخص برای بخش تولید و تولیدکنندگان عملیاتی شود.

وی تصریح کرد: به طور شفاف هیچ محدودیتی در پرداخت سرمایه در گردش از سوی بانک کشاورزی نباید وجود داشته باشد به طوری که  آب به دل مرغدار و گاودار ما نباید در این پروژه تکان بخورد.

وزیر جهاد کشاورزی اتحادیه‌ها و تشکل‌ها را نوک پیکان اجرای اصلاح نرخ ارز و جراحی بزرگ اقتصادی دانست و اظهار داشت: قبل از عید در جلسات مختلف با همه اتحادیه‌ها رو تشکل‌ها به‌صورت شخصی مذاکره داشتیم زیرا تک‌تک آنها در استان‌ها از خانواده جهاد کشاورزی هستند.