انتشار در تلگرام

ارتقای جایگاه تشکلی انجمن ملی طیور به فدراسیون طیور ایران

بر اساس مصوبات مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی انجمن ملی طیور ایران در مورخ 18/07/1400 در حضور مدیر امور تشکل های اتاق بازرگانی ،صنایع، معادن و کشاورزی ایران  تصمیمات ذیل اتخاذ و تصویب شد:

1-  از آنجاییکه حداقل 90% تشکل های رسمی ملی حوزه های مختلف زنجیره ارزش صنعت طیور در عضویت انجمن ملی بوده و این انجمن بعنوان تشکل بالادستی فعالیت می نماید لذا برمبنای تطبیق قوانین و آیین نامه های اجرایی اتاق ایران اساسنامه انجمن ملی طیور ایران اصلاح و جایگاه تشکلی آن به" فدراسیون طیور ایران" ارتقا یافت که از این ببعد تحت عنوان فدراسیون فعالیت خواهد نمود.

2- از بین 15 تشکل عضو انجمن شامل اتحادیه سراسری تعاونی‌های کشاورزی مرغداران گوشتی ایران، اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران ، انجمن صنفی تولیدکنندگان و صادرکنندگان تخم‌مرغ شناسنامه‌دار ایران ، انجمن صنفی واردکنندگان دارو، واکسن و مواد بیولوژیک دام، انجمن صنفی کشتارگاه‌های صنعتی و صادرکنندگان طیور کشور، انجمن تولیدکنندگان زنجیره‌ای گوشت مرغ ، اتحادیه تعاونی‌های کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان ، انجمن صنایع خوراک دام ، طیور و آبزیان ، سندیکای تولیدکنندگان داروهای دامی ایران ، کانون سراسری انجمن‌های صنفی پرورش دهندگان مرغ تخمگذار ایران ، کانون سراسری انجمن‌های صنفی مرغداران گوشتی ، انجمن صنفی صنعت بسته‌بندی گوشت و مواد پروتئینی ، انجمن صنفی عمده فروشان تخم‌مرغ ایران ، انجمن صنفی تولیدکنندگان مکمل و کنسانتره (دام، طیور و آبزیان) ، انجمن صنفی توزیع‌کنندگان نهاده‌های دام و طیور 

از بین اعضای حاضر در جلسه و کاندیداهای  داوطلب ،تشکل های ذیل بعنوان اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره  
اتحادیه سراسری تعاونی‌های کشاورزی مرغداران گوشتی ایران، 
اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران ، 
انجمن صنفی تولیدکنندگان و صادرکنندگان تخم‌مرغ شناسنامه‌دار ایران ، 
انجمن صنفی واردکنندگان دارو، واکسن و مواد بیولوژیک دام، 
انجمن تولیدکنندگان زنجیره‌ای گوشت مرغ ،
انجمن صنایع خوراک دام ، طیور و آبزیان ،
انجمن صنفی صنعت بسته‌بندی گوشت و مواد پروتئینی ، 

و تشکل های ذیل نیز بعنوان بازرس اصلی و علی البدل  انتخاب شدند : 
انجمن صنفی کشتارگاه‌های صنعتی و صادر کنندگان طیور کشور، 
انجمن صنفی توزیع‌کنندگان نهاده‌های دام و طیور