انتشار در تلگرام

افزایش قیمت مرغ به دلیل افزایش قیمت نهاده‌ صحت ندارد

پرویز اوسطی گفت: افزایش قیمت مرغ به دلیل افزایش قیمت نهاده‌های دام و طیور صحت ندارد بلکه نهاده به مقدار کافی در داخل کشور موجود است.
پرویز اوسطی عضو کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی مجلس، اظهار داشت: افزایش قیمت مرغ به دلیل افزایش قیمت نهاده‌های دام و طیور صحت ندارد بلکه نهاده به مقدار کافی در داخل کشور موجود است.
عضو کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی افزود: مشکلی از نظر تنوع، نوع نهاده‌های مورد نیاز و نیز از نظر وزنی وجود ندارد.
اوسطی با بیان اینکه این فضاسازی هایی که در این رابطه وجود دارد، گفت: وزارت جهاد کشاورزی در این راستا مراقبت می‌کند و مشکلی نخواهیم داشت.
وی درباره افزایش چند هزار تومانی قیمت مرغ تصریح کرد: گاهی نوسانات مقطعی وجود دارد و ممکن است در روزهای آینده این افزایش قیمت‌ها نیز جبران می‌شود.
عضو کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی درباره مشکلات موجود در حوزه نهاده های دام و طیور افزود: در ابتدا مشکلاتی از نظر تامین نهاده های دام و طیور وجود داشت که ساماندهی شد.
وی بیان کرد: در اوایل سال قبل غفلت شد و ثبت سفارشات، خرید و تخصیص ها انجام نشد که همین نوساناتی را ایجاد کرد.
اوسطی گفت: در حال حاضر نهاده های دام و طیور به قدر کافی وارد شده و جوجه ریزی تحت مراقبت وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد، تولید نیز ادامه دارد.
وی عنوان کرد: در صورتی که نابسامانی هایی در حوزه افزایش قیمت مرغ ایجاد شود کمیسیون کشاورزی به این موضوع ورود خواهد کرد که البته شواهد نشان می‌دهد این شرایط پیش نمی آید.