انتشار در تلگرام

استفاده از کولرهای آبی در فارم بوقلمون

در روزهای گرم تابستان هستیم و وقتی ما از گرما شکایت می کنیم قطعاً طیور ما نیز همین حس را دارند و نیاز به سیستم خنک کننده دارند.
از آنجائیکه طیور تعریق ندارند بنابراین تنها راهی که از طریق آن خنک می شوند نفس نفس زدن یا تکان دادن بال هاست.
خوشبختانه، کولرهای آبی می توانند آسایش و راحتی بوقلمون ها را در طویله فراهم آورند.

دما و رطوبت هوا
سیستم های خنک کننده ای که رطوبت هوا را می افزایند برای طیور مناسب نیستند؛ اگر رطوبت هوا زیاد باشد طیور به نفس نفس زدن می افتند. دما و رطوبت ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند. وقتی دما بالای 27 درجۀ سانتیگراد می گردد، میزان رطوبت هوا معمولاً زیر 80 درصد است. یک اصل وجود دارد و آن این است که وقتی رطوبت هوا بیشتر از 80 درصد باشد نباید از کولر آبی استفاده کرد.
کولر آبی به تنهایی قادر به کم کردن استرس طیور نیست؛ بلکه سرعت وزش باد نیز بایستی متناسب باشد. سرعت وزشی در حدود 180 متر در دقیقه می تواند تا 8 درجۀ سانتیگراد باد خنک داشته باشد.