انتشار در تلگرام

محاسبه و آنالیز قیمت تمام شده تولید یک کیلو تخم مرغ

محاسبه قیمت تمام شده هر محصولی نیازمند بررسی و کنترل فاکتورها و عوامل متعدد و مختلفی می باشد که این مسئله در مورد تخم مرغ نیز صادق است و زمانی این امر دچار مشکل میشود که مبناها و عوامل تعیین کننده در این محاسبه به صورت روزانه و لحظه ای و بنا به شرایط موجود در بازار تغییر می کند و تقریبا محاسبه سالانه و فصلی قیمت تمام شده تولید یک کیلو تخم مرغ را دچار مشکل می نماید.

محاسبات زیر با تمرکز بر روی تامین 30 و 50 درصدی ذرت و سویا توسط دولت صورت گرفته یعنی با در نظر گرفتن تامین 70 درصدی و 50 درصدی ذرت و سویا از بازار آزاد:

نتیجه آنالیزقیمت هر کیلوگرم دان مرغ تخمگذار ( ریال ) بر اساس 30 درصد تامین ذرت و سویای دولتی و 70 درصدی ما بقی از بازار ( تاریخ نگراش این گزارش ) طبق جدول شماره 1

هزینه دان با احتساب 3 درصد هزینه ساخت و پرت دان : صفر تا 3 ماهگی : 52470 ریال
هزینه دان با احتساب 3 درصد هزینه ساخت و پرت دان : 3 تا 5 ماهگی : 47386 ریال
هزینه دان با احتساب 3 درصد هزینه ساخت و پرت دان : دوره تخمگذاری : 46682 ریال