انتشار در تلگرام

ایران نامزد میزبانی سی و سومین اجلاس منطقه ای oie شد

مراسم اختتامیه اجلاس منطقه ای oie در شهر سندایی کشور ژاپن با حضور ۳۵ کشور منطقه و هییت رئیسه و نیز مدیر کل سازمان بهداشت جهانی دام برگزار شد.
در این مراسم ابتدا دستاوردها و چالش های پیش رو در حوزه مدیریت بیماری ها در منطقه با تمرکز بر بیماری تب برفکی بحث و بررسی شد.
ایران گزارشی مبسوط از نتایج اجلاس تب برفکی شیراز و محورهای نقشه راه تدوین شده را ارایه و خواستار همگرایی در کل منطقه برای مبارزه و ریشه کنی این بیماری شد.
سپس کلیه پیش نویس اسناد مورد بررسی شده در طول روزهای گذشته در اجلاس به رای جلسه گذاشته شده و همگی مورد تصویب نهایی قرار گرفت.
در پایان موضوع میزبانی اجلاس سال ۲۰۲۱ و ۲۰۲۳ مورد بحث قرار گرفت.
با توجه به نامزدی کشور تایلند برای برگزاری اجلاس سال ۲۰۲۱ کشورمان ایران نامزد برگزاری اجلاس بعدی در سال ۲۰۲۳ شد که مورد استقبال کلیه اعضای منطقه قرار گرفت.
این اجلاس در روز جمعه ساعت ۱۳ به وقت ژاپن به کار خود پایان داد.