انتشار در تلگرام

زیان ۱ هزار و ۴۰۰ تومانی مرغداران در فروش هر کیلو تخم مرغ

نبی پور گفت: بر اساس قیمت مصوب سازمان حمایت، مرغداران در فروش هر کیلو تخم مرغ حدود هزار و ۴۰۰ تومان متضرر هستند.
ناصر نبی پور رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران در گفت و گو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،  درباره آخرین تحولات بازار تخم مرغ اظهار کرد: هم اکنون متوسط نرخ هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری ۶ هزار و ۴۰۰ تا ۶ هزار و ۵۰۰ معادل شانه‌ای ۱۳ هزار تومان است.
وی افزود: بر اساس قیمت مصوب سازمان حمایت مرغداران در فروش هر کیلو تخم مرغ ۱ هزار و ۳۰۰ تا ۱ هزار و ۴۰۰ تومان زیان می‌کنند از این رو دولت به منظور کاهش زیان مرغداران باید نسبت به خرید و ذخیره سازی محصول اقدام کند تا در بازه ازدیاد مصرف در فصل زمستان و پاییز با کمبود مواجه نشویم.
نبی پور متوسط تولید روزانه تخم مرغ را ۲ هزار و ۸۰۰ تا ۲ هزار و ۹۰۰ تن اعلام کرد و گفت: اگر چه این میزان تولید بیش از نیاز داخل است، اما دولت باید از تولید کننده حمایت کافی را داشته باشد تا مرغدار نسبت به ادامه تولید و جوجه ریزی رغبت کند چرا که هم اکنون مرغداران به سبب زیان انباشته از ابتدای سال رغبتی برای ادامه تولید ندارند.
به گفته وی از ابتدای سال تا کنون مرغداران با احتساب متوسط تولید روزانه ۲ هزار و ۸۰۰ تن و زیان ۲ هزار و ۵۰۰ تومانی در فروش هر کیلو تخم مرغ با زیان وحشتناکی رو به رو هستند و با استمرار این روند دیگر توان تولید ندارند.