انتشار در تلگرام

آغاز به کار انجمن توزیع کنندگان نهاده‌های دام وطیور

انتخابات هیئت مدیره این انجمن در حالی باحضور ۱۰۰ درصدی اعضاء برگزار شد که تمامی اعضاء به اهمیت وجود حلقه توزیع نهاده ها در زنجیره تولید مواد پروتئینی مانند مرغ، گوشت قرمز، شیر و ماهی تأکید دارند.
ایدۀ تشکیل انجمن توزیع کنندگان عمده نهادهای دام و طیور و آبزیان با هدف هویت بخشی به امر توزیع نهاده، دفاع از منافع صنفی، ایجاد وحدت رویه و برطرف کردن دغدغه های دولت و ارگانهای ذیربط در ایجاد کانال توزیع نهاده های دام و طیور و آبزیان در سال ۱۳۹۵ شکل گرفت و پس از پیگیری و تلاش های هیئت مؤسس در سال ۱۳۹۸ با موافقت سازمان تعاون روستایی برای شکل گیری این انجمن شروع به عضو گیری نمود.
خوشبختانه با استقبال گسترده توزیع کنندگان و پیشکسوتان این صنف، حد نصاب تشکیل انجمن به دست آمده و با برگزاری جلسات متعدد به اتفاق نظر در خصوص تأمین اهداف مورد نظر رسید.