انتشار در تلگرام

قدردانی هیئت مدیره انجمن جوجه یکروزه از دکتر قفلی

بیستم خرداد ماه سال نود و هشت به مناسبت پنجاهمین سال تاسیس انجمن جوجه یکروزه با حضور اعضای این انجمن از آقای دکتر ناصر قفلی - بنیان گذار سندیکای تولید کنندگان جوجه یکروزه و اولین دبیر انجمن جوجه یکروزه ایران - تجلیل و قدردانی بعمل آمد
دکتر قفلی تاکنون خدمات بسیاری به صنف صنعت مرغداری ایران نموده است و جوانی خود را  صرف پیشبرد و تقویت صنعت مرغداری ایران نمود. ایشان همواره برای صادرات محصولات مرغداری تلاش نموده و مانعی سخت برای واردات این محصولات به کشور بوده است و در طول فعالیت خود همیشه به خودکفایی و شکوفایی صنعت مرغداری ایران می اندیشیده.