انتشار در تلگرام

پرداخت 20 میلیارد ریال غرامت به دامداران خسارت دیده گلستان

مدیر کل دامپزشکی گلستان گفت که 20 میلیارد ریال غرامت به دامداران خسارت دیده از بیماری سل و تب مالت از محل منابع ملی تامین و پرداخت شد.
غلامرضا محرابی اظهار داشت: از محل این اعتبار برای 650 راس دام شامل 601 راس مبتلا به بیماری سل، 44 راس دام مبتلا به بیماری تب مالت و 5 راس دام مبتلا به بیماری هاری، غرامت پرداخت شد.
وی گفت: همچنمین با هدف کنترل و ریشه کنی بیماری های سل و تب مالت که جزو بیماری مشترک انسان و حیوان است، آزمایش مستمر دام های سبک و سنگین استان انجام می شود.
وی اضافه کرد: پس از تایید آزمایشگاه، دام های بیمار برای جلوگیری از انتشار بیماری به کشتارگاه هدایت و با توجه به خسارت دامداران، طبق قوانین به صاحبان این دام ها غرامت پرداخت می شود.